Jaarlijks verlof:
26 juli - 1 augustus
13 - 19 september