ALGEMENE VOORWAARDEN

Woord van onze klantendienst:

Alle legale voorwaarden voor de aankoop van onze artikelen kan je in de onderstaande teksten terugvinden. Is er echter iets onduidelijk of zit je met een probleem. Neem dan zeker even contact met ons op, dan helpen we je graag verder.

 

Met vriendelijke groeten,

Isabelle Van Look

 

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op webshop.tuttiedue.be

We willen je hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we jullie aankopen verwerken en afhandelen. Webshop.tuttiedue.be is eigendom van Sobello bvba - BTW: BE0861 768 289 - met maatschappelijke zetel te Dennenlaan 26-2222 Itegem  info@tuttiedue.be. In geval van vragen kan u ons steeds contacteren.

1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN

1.1 Voor online bestellingen op webshop.tutiedue.be, worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse taal..

1.2 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, voeg je dit artikel toe aan je winkelmandje. Vervolgens vul je je klantgegevens in en kies je de lever- en betaalmethode.

Nadien kan je het detail van je bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens je de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaats je een bindende bestelling voor de artikelen in je winkelmandje en ga je de verplichting aan deze te betalen.

Nadat je je bestelling hebt geplaatst en betaald, ontvang je een bevestiging van je bestelling per mail.

1.3 Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van je bestelling wordt opgeschort indien, ondanks onze zorgvuldige planning, het artikel niet meer in stock is. In dit geval zullen wij je onverwijld elke betaling die je voor dit artikel hebt gedaan terugstorten.

1.4. Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door jou betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij je onverwijld zullen terugbetalen.

1.5 Wij leveren in België. De levertermijn aangeduid in de webshop dienen als indicatie, deze kunnen dus afwijken van de effectieve levertermijn.

2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EIGENDOMSOVERDRACHT

2.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.

2.2 De artikelen blijven onze eigendom tot de totale betaling van de aankoopprijs en de verzendkosten.

3. BETALING

3.1 Wij aanvaarden enkel de betaalmethodes aangegeven in de webshop. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.

4. CADEAUBONNEN EN VERZILVERING

4.1 Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht in de winkel en online; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.

4.2 Cadeaubonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode.

4.3 De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de cadeaubon of de waarde hiervan overschrijden. Als de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van cadeaubonnen zal niet in contanten worden uitbetaald. Cadeaubonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.

4.4 Cadeaubonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór je de bestelling afrondt. Indien je een cadeaubon wilt verzilveren, zal je je code moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer je je betaalmethode kiest, vóór je overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief cadeaubonnen te gebruiken.

5. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN ONZE ARTIKELEN

INDIEN JE VIA TUTTI E DUE ARTIKELEN AANKOOPT, GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN TE LEZEN EN TE VOLGEN.

5.1 je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de artikelen in ontvangst hebt genomen.

5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons  via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5.3 Je hebt geen recht om de overeenkomst te herroepen als je bestelling bestaat uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne (bv. ondergoed) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het verwijderen van het prijskaartje of als je het kledingstuk gedragen hebt kan dit niet meer terugbetaald worden.

5.4 Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten van ons terug zodra wij de teruggestuurde goederen terug in ons bezit hebben. Je dient het terugsturen dus met de grootste zorg te doen. De kosten van het terugsturen van de goederen zijn ter uwer laste.

5.6 Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je de goederen hebt ontvangen, aan ons (Bergstraat 41 - 2220 Heist o/d Berg - 015/63.54.50 info@tuttiedue.be) terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugsturen worden betaald door de klant.

5.7 Indien wij vaststellen dat deze goederen toch gebruikt en/of beschadigd zijn, houden wij ons het recht voor om je terugzending te weigeren.

6. TERUGBETALINGEN

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Tutti e due en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan een mailtje te sturen naar Isabelle@tuttiedue.be. De goederen dienen binnen de 14 kalenderdagen naar ons teruggestuurd te worden en dit in de originele verpakking en met het prijskaartje er nog aan. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd. Wanneer dit in orde is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug.

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Indien je een cadeaubon hebt gebruikt voor je aankoop, zullen we een nieuwe cadeaubon voor hetzelfde bedrag (exclusief de verzendingskosten) terugsturen.

7. KLANTENDIENST

Onze klantendienst kan worden gecontacteerd: Isabelle@tuttiedue.be
Bergstraat 41 - 2220 Heist o/d Berg - 015/63.54.50

8. VARIA

8.1.Tutti e due aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de webshop of de (on)bereikbaarheid ervan, waaronder begrepen storingen in website, of de informatie die op of via deze webshop wordt aangeboden, daaronder mede verstaan informatie van derden.

Op deze webshop is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Mechelen.

8.1 De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/.

 

 

Laatst bijgewerkt augustus 2017